• :
 • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Vật lý
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   hainv.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng phòng: Phụ trách chung, chủ tài khoản. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức; Tài chính; Thi đua - khen thưởng; Thống kê; Kế hoạch; Cải cách hành chính; Cơ sở vật chất; Công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; BHXH, BHYT; Nông thôn mới; Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; phụ trách làng; Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo thực hiện 03 phong trào thi đua của ngành “Duy trì sĩ số; Chất lượng mũi nhọn; Xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Phụ trách chuyên môn bậc học THCS và các lĩnh vực: Hội đồng khoa học ngành; Đề án 1400; Chỉ đạo trực tiếp về chất lượng giáo dục mũi nhọn; Dạy thêm - học thêm; Công nghệ thông tin; Các Đề án liên quan đến bậc học. Tham gia các Hội đồng, Ban mang tính chất tư vấn của huyện, tỉnh và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công.

 • Nguyễn Vĩnh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   hoangnv.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng phòng: Phụ trách chuyên môn bậc học mầm non, tiểu học và các lĩnh vực: Phổ cập giáo dục; Giáo dục thường xuyên; Giáo dục dân tộc; Công tác thư viện; Chương trình giáo dục phổ thông mới Các Đề án liên quan đến bậc học; theo dõi công tác xã hội hóa giáo dục; Công tác giảm nghèo; Công tác kiểm tra; Các hoạt động phong trào của ngành; Đề án xã hội học tập (bao gồm các đề án liên quan đến xã hội học tập), Trung tâm học tập cộng đồng, phong trào học tập suốt đời. Tham gia các Hội đồng, Ban mang tính chất tư vấn của huyện, tỉnh và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị. Ủy quyền chủ tài khoản (khi có Giấy ủy quyền của Trưởng phòng).

 • Phạm Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   thangpv.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Chuyên viên tổ chức. Tham mưu các lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tiếp công dân; Khiếu nại, tố cáo; Đề án 1400; Theo dõi, tổng hợp 03 phong trào thi đua của ngành “Duy trì sĩ số; Chất lượng mũi nhọn; Xanh - sạch - đẹp”; Tổng hợp báo cáo giao ban Hiệu trưởng thường kỳ; đánh giá chuẩn nghề nghiệp; phân loại công chức, viên chức; hồ sơ nâng lương, chức danh nghề nghiệp; Công tác cải cách thủ tục hành chính và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Nguyễn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   trungnv.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học THCS. Tham mưu công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Xây dựng Nông thôn mới; Phụ trách làng; Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; Thống kê, kế hoạch; Giáo dục thường xuyên; Giáo dục dân tộc; Công tác phổ cập giáo dục THCS; Chế độ báo cáo; Dạy thêm, học thêm; Công tác kiểm tra và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Phạm Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   trungpv.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học tiểu học. Tham mưu công tác phong trào (trừ 03 phong trào thi đua của ngành đã phát động từ năm học 2015 - 2016); Công tác phổ cập (chung cả 3 bậc học); Giáo dục pháp luật; Chính trị tư tưởng; An toàn giao thông; An toàn thực phẩm; Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; y tế; Các Đề án liên quan đến bậc học và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Hoàng Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   lanhth.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học mầm non. Tham mưu công tác thư viện; Các Đề án liên quan của bậc học; Công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi; Thủ quỹ cơ quan; Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo vệ trẻ em; Thư ký cơ quan.

 • Trần Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kế toán
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   thanhtt.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn thư, lễ tân và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị