• :
 • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
 • Phạm Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   thangpv.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Chuyên viên tổ chức. Tham mưu các lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tiếp công dân; Khiếu nại, tố cáo; Đề án 1400; Theo dõi, tổng hợp 03 phong trào thi đua của ngành “Duy trì sĩ số; Chất lượng mũi nhọn; Xanh - sạch - đẹp”; Tổng hợp báo cáo giao ban Hiệu trưởng thường kỳ; đánh giá chuẩn nghề nghiệp; phân loại công chức, viên chức; hồ sơ nâng lương, chức danh nghề nghiệp; Công tác cải cách thủ tục hành chính và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Nguyễn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   trungnv.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học THCS. Tham mưu công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Xây dựng Nông thôn mới; Phụ trách làng; Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; Thống kê, kế hoạch; Giáo dục thường xuyên; Giáo dục dân tộc; Công tác phổ cập giáo dục THCS; Chế độ báo cáo; Dạy thêm, học thêm; Công tác kiểm tra và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Phạm Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   trungpv.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học tiểu học. Tham mưu công tác phong trào (trừ 03 phong trào thi đua của ngành đã phát động từ năm học 2015 - 2016); Công tác phổ cập (chung cả 3 bậc học); Giáo dục pháp luật; Chính trị tư tưởng; An toàn giao thông; An toàn thực phẩm; Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; y tế; Các Đề án liên quan đến bậc học và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

 • Hoàng Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   lanhth.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên bậc học mầm non. Tham mưu công tác thư viện; Các Đề án liên quan của bậc học; Công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi; Thủ quỹ cơ quan; Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo vệ trẻ em; Thư ký cơ quan.

 • Trần Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kế toán
  • Điện thoại:
   02693839307
  • Email:
   thanhtt.mangyang@gialai.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn thư, lễ tân và một số nhiệm vụ khác được phân công theo chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị