Mang Yang là huyện được chia tách và thành lập theo Nghị định số 37/2000/NĐ-CP ngày 21/8/2000 của Chính phủ. Ngày 22/10/2000 huyện long trọng công bố chính thức thành lập huyện Mang Yang (chia tách từ huyện Mang Yang cũ). Sau 17 năm chia tách, thành lập huyện mới, Mang Yang đã có bước chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Trong đó giáo dục - đào tạo là lĩnh vực được cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, là bước đột phá trong nhận thức và hành động của người dân miền núi, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

          Là địa bàn tương đối rộng với hơn 112.606ha, huyện có 11 xã và 01 thị trấn (trong đó có 5 xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) gồm 106 thôn, làng, tổ dân phố, với hơn 62% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Bahnar.

          Xác định rõ điểm xuất phát của huyện còn quá thấp nên việc đầu tư trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo cũng phải đi theo hướng phù hợp với khả năng hiện có, từng bước phát triển về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, chú trọng chất lượng đại trà, tiến đến xây dựng tỷ lệ chất lượng mũi nhọn tăng hàng năm. Song cùng với nội dung nêu trên, công tác đầu tư xây dựng cơ bản cho trường, lớp ngoài kế hoạch hàng năm còn được các tổ chức, đơn vị kinh tế quan tâm hỗ trợ.

          Năm học 2000 - 2001, toàn huyện có 17 trường học trực thuộc, 323 lớp, 33 CBQL, 367 giáo viên, 9.368 học sinh (học sinh DTTS chiếm 51,8 %). Năm học 2017 - 2018 có 40 trường trực thuộc, 569 lớp, 107 CBQL, 682 giáo viên, nhân viên: 49 người, 16.489  học sinh (học sinh DTTS chiếm 61,6 %). Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư. Các Nghị quyết chuyên đề về giáo dục - đào tạo; kế hoạch đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả. Đến nay huyện có 10 trường của 3 cấp học: Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, trong đó Trường Mầm non thị trấn Kon Dơng là đơn vị đàu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đội ngũ giáo viên, học sinh đạt danh hiệu giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp tăng hàng năm. Thành tích đạt được tuy còn bé nhỏ nhưng cũng là niềm động viên đối với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn ngành, tạo động lực về tinh thần để giáo dục Mang Yang từng bước đi lên.

         Tập thể Lãnh đạo, chuyên viên  Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng 40 trường học

           Về chất lượng giáo dục dân tộc, đây là điều băn khoăn, trăn trở đối với ngành giáo dục - đào tạo huyện. Những bài toán về duy trì sĩ số, chất lượng mũi nhọn đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cần phải được tập trung đầu tư. Ngày 26/8/2011, Huyện ủy Mang Yang ban hành Nghị quyết số 07 về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2015. Về phía ngành, sau khi làm việc và thống nhất quan điểm đầu tư xây dựng 01 làng điểm về giáo dục của 01 xã vùng 3, việc định hướng từng bước đưa phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ngày càng đi vào chiều sâu; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực… sẽ góp phần thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh là đồng bào DTTS về vai trò của giáo dục trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

          Về công tác phổ cập giáo dục ở các bậc học, đến nay huyện đã duy trì chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Công tác phổ cập đã thực sự mang lại hiệu quả tích cực, tạo điều kiện cho mọi người được tham gia học tập, học tập suốt đời.

         Công tác đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy, học: Sau chia tách và thành lập huyện, năm 2000 ngành giáo dục - đào tạo huyện vẫn còn tình trạng lớp học tranh tre nứa lá, mượn nhà dân làm phòng học… Đến nay, về cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động dạy và học.

        Trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo huyện Mang Yang còn phải tiếp tục phấn đấu và cần phải nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp “trồng người”. Tập trung về công tác duy trì sĩ số, chất lượng mũi nhọn cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại huyện Mang Yang góp phần trong việc rút ngắn khoảng cách trình độ dân trí giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, tạo sinh  khí mới trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay./.

Tháng  12 năm 2017