Thursday, 19/05/2022 - 11:40|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI

Lịch làm việc

Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Sáu
20/05/2022
Sang, Lam việc BTG Tỉnh ủy
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phòng họp Huyện ủy Đ/c Hải
Thứ Năm
19/05/2022
14h00, HN Giao ban HT Quy II
Phòng GD&ĐT Hội trường Lãnh đạo, chuyên viên
Thứ Tư
18/05/2022
Làm việc theo kế hoạch
Thứ Ba
17/05/2022
Làm việc theo kế hoạch
Thứ Hai
16/05/2022
14h00, Họp HĐ KH và CN
UBND huyện Phòng hop B - UBND huyện Đ/c Hải
8h00, Họp BTC ĐH TDTT huyện
Trung tâm VH-TT&TT Trung tâm VH-TT&TT Đ/c Hoàng
7h30, Dự HN TK cuộc thi tìm hiểu 90 năm thành lập tỉnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hội trường UBND thị trấn Đ/c Hải