Lịch làm việc

Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Sáu
25/11/2022
Làm việc theo kế hoạch
x x
Thứ Năm
24/11/2022
Tập huấn DA BHTE (2 ngày)
Dự án TP Plei Ku Đ/c Lan
Thứ Tư
23/11/2022
Làm việc theo kế hoạch
x x
Thứ Ba
22/11/2022
Làm việc theo kế hoạch
x x
Thứ Hai
21/11/2022
10h00, Hội ý cơ quan
Trưởng phòng Phòng LV TP Lãnh đạp, chuyên viên
8h00, Làm việc Đoàn KT PCCC CA huyện
CA huyện PLV TP Lãnh đạo. chuyên viên
  • :
  • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI