Thursday, 19/05/2022 - 13:10|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI

Clip 1A tham gia Hội thi tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19.